EAN-nummer

Et EAN-nummer fungerer som en digital postkasse, der gør det muligt for dig at modtage elektroniske fakturaer

Hvad er forskellen på EAN-nummer og GLN-nummer?

EAN-nummer eller GLN-nummer? Hvad er hvad? Der opstår ofte forvirring om betydning og brug af tekniske begreber. EAN og GLN er ikke en undtagelse.

EAN står for European Article Number. Nummeret kan findes på stregkoden bag på mælken i supermarkedet, men blev oprindeligt også brugt som lokationsnummer til at udveksle elektroniske forretningsdokumenter. EAN bruges stadig som betegnelse om stregkoder i supermarkeder, men lokationsnummeret er imidlertid blevet udvidet til at omfatte hele verden, hvorfor den rigtige betegnelse her er GLN: Global Location Number.

Mange bruger dog stadig EAN-nummer som betegnelse for lokationsnummer af elektroniske dokumenter. Så husk når nogle siger, de gerne vil modtage en faktura via EAN-nummer, så mener de i virkeligheden GLN.

Hvad bruger jeg
et EAN-nummer til?

Private og offentlige virksomheder anskaffer sig et EAN-nummer, for at få registreret en unik, elektronisk adresse. EAN-nummeret fortællere operatører, som Sproom, hvor og hvordan en elektronisk faktura skal leveres til f.eks. et regnskabsprogram.

Der er ikke to virksomheder, der har samme EAN-nummer. Det er derfor en meget sikker måde at udveksle fakturaer og andre forretningsdokumenter på sammenlignet med eksempelvis post- eller mail. Lidt forsimplet kan man sige, at man køber en unik elektronisk postkasse, som selv kvitterer afsender for modtagelse, og som kun lukker de dokumenter ind, som opfylder kravene for hver enkelt dokumenttype.

Læs mere
Derfor anskaffer flere virksomheder sig et EAN-nummer

Flere og flere virksomheder vil gerne modtage fakturaer elektronisk. En elektronisk faktura kan nemlig håndteres, godkendes og konteres meget hurtigere end en faktura på papir eller PDF. Derfor sparer man store mængder tid og omkostninger.

Ved at modtage fakturaer elektronisk, sparer en virksomhed et sted mellem 80 og 200 kr. pr faktura. Derudover kan elektroniske fakturaer spores af både afsender og modtager, hvilket giver langt bedre kontrol og styring.

Jeg har allerede et EAN-nummer - Hvad nu?

Har du anskaffet dig et EAN-nummer? Så skal det registreres hos en operatør. Princippet er det samme som et telefonnummer. Hvis du har et telefonnummer, men ikke et teleselskab, kan folk ikke “ringe” til dig. Samme princip gælder for et EAN-nummer. Det er derfor vigtigt, at du vælger en operatør, såsom Sproom, der kan sørge for, at dit EAN-nummer registreres på en måde som sikrer, at så mange af dine leverandører som muligt kan sende elektroniske fakturaer til dig.


Læs mere om Sproom som operatør

Sådan fungerer
elektronisk fakturering

Når du har sendt en faktura, eksempelvis via Sprooms fakturaskabelon, til en kunde, der ønsker at modtage via sit EAN-nummer, sættes en række processer i gang. Så snart fakturaen ankommer til Sproom, afsøger teknologien modtagers EAN-nummer i en række forskellige netværk. Fakturerens vej er banet, så snart Sproom har fundet EAN-nummeret hos den operatør, der har nummeret registreret.

Herefter bliver det afklaret, hvordan indehaveren af EAN-nummeret ønsker at modtage fakturaen, i hvilket format og eventuelt hvilke særlige kriterier der skal opfyldes for, at fakturaen kan overdrages fra Sproom til kundens operatør. Når fakturaen afleveres, sikrer Sproom, at operatøren accepterer og kvitterer for den. Først når det er gjort, kan ansvaret for fakturaen overdrages fra Sproom til kundens operatør. Det kan lyde som en lang og kompliceret vej fra afsender til modtager, men i praksis tager processen få sekunder. Og det bedste af det hele? Sproom klarer alt arbejdet for dig.

Læs mere om elektronisk fakturering