Indkøb

Udnyt store værdiskabende effekter af ensartet
modtagelse, detaljerede data og frigjorte ressourcer.

Modtag alt elektronisk

Med ensartet, centraliseret modtagelse af alle leverandørfakturaer direkte i de systemer, I bruger i dag opstår helt nye muligheder for optimering af interne processer.

Men for at få det optimale ud af overgangen til elektronisk fakturamodtagelse, er det vigtigt at både den tekniske løsning samt kommunikationen til leverandørerne er på plads. Det er en opgave, som for langt de fleste virksomheder vil være ganske ressourcekrævende og udfordrende, og det er her Sproom kommer ind i billedet!

Vi har hjulpet nogle af Nordens største virksomheder med at opnå 100% elektronisk håndtering af leverandørfakturaer, og den opgave får vi kun fordi, vi, i al ydmyghed, har markedets bedste og mest gennemtestede løsninger.

Fuldt operatørskab

 

Med et af de største netværk i Norden, flere års erfaring som operatør samt en bred palette af værdiskabende løsninger, kan du med Sproom udnytte fordelene i at have én udbyder. 

Du kan nøjes med én udbyder

Sprooms netværk af virksomheder er i dag et af Nordens største af sin slags. Når du sender eller modtager fakturaer, er der allerede i dag en meget stor sandsynlighed for, at vi er inde over konvertering, transport eller levering, også selvom du ikke selv bruger Sproom.

Du skal ikke koncentrere dig om andet end din kerneforretning - vi sørger for at alle dine leverandører altid kan finde frem til dig uanset, hvordan de sender.

Sproom er din garanti for, at dine leverandører ikke løber panden mod muren, og det sikrer dig, at du altid modtager fakturaer lige der, hvor det passer dig i det format, du kan læse.

 

En erfaren specialist

Sproom har bred erfaring med, hvad der gøres for at opnå 100% fuldelektronisk fakturamodtagelse.

Vi har en gennemtestet model for, hvad der skal gøres, hvornår og hvordan. Det er lige fra den tekniske opsætning mellem jeres ERP- og IWF-systemer og Sproom, til hvordan de elektroniske leverandørfakturaer efterfølgende skal valideres og processes til registrering, godkendelse og bogføring.

Leverandøraktivering

 

Med en kombination af en af markedets foretrukne platforme for små og store virksomheder og de mest gennemteste argumenter, leverer vi en hurtig og særdeles effektiv aktivering af dine leverandører. Du skal bruge minimale interne ressourcer - vi klarer al arbejdet.

Alle leverandører er i gang på rekordtid

Overgangen til elektronisk fakturamodtagelse er meget mere end en teknisk løsning. For at undgå et mislykket projekt, kræver det struktureret, skarp og effektiv kommunikation til leverandørerne, ellers udebliver effekten og dermed også den effektiviseringsgevinst, som modtagelse af elektroniske fakturaer giver.

Udstyret med enkel og let adgang til kompliceret teknologi, forståelse for hver enkelt leverandørs udgangspunkt og ressourcerne til at hjælpe dem i gang har Sproom sikret markedets højeste adoptionsgrad på meget kort tid hos en lang række virksomheder uden at stille store krav til deres interne ressourcer.

Fra du har taget beslutningen om at outsource leverandøraktiveringen, skal du blot bruge få timers arbejde - efter få uger har vi aktiveret dine leverandører.
Øjeblikkelige resultater

Sproom har gennemført mange hundrede leverandøraktiveringer gennem de seneste år. De har alle været forskellige, men de har resultaterne til fælles.

 

Infinity   75-90% aktiverede leverandører allerede efter 6-8 uger
Infinity   Nedbringelse af ikke elektroniske fakturaer med mere end 80%
Infinity   50% flere forhåndsgodkendelser
Infinity   80% færre betalingspåmindelser
Infinity   50% mindre resourcetræk til fakturahåndtering
Infinity   Tilfredse leverandører

Sproom Verify

 

Vær sikker på at alle modtagne fakturaer altid indeholder lige præcis de informationer, du skal bruge for at kunne behandle dem. Sproom Verify validerer jeres indkommende fakturaer efter jeres eget regelsæt til indholdet.

Vi stopper ikke bare ukomplette fakturaer, men vi sikrer, at de beriges inden, I modtager dem. 

Altid al korrekt information 

Det er ikke unormalt, at op mod 25% af alle leverandørfakturaer mangler vigtige informationer som rekvirent, ordrenummer, sagsnummer eller lignende.

Typisk løser man disse mangler ved at gætte på, hvem der skal godkende eller ved at tage kontakt til den pågældende leverandør. Det er både tidskrævende, indeholder alt for stor fejlrisiko og hjælper ikke til at løse problemet fremover.

Med Sproom Verify skal I ikke foretage jer noget aktivt længere - al nødvendig information er til stede, når I modtager fakturaen. Leverandøren bliver gjort opmærksom på eventuelle mangler imens fakturaen udfærdiges eller straks efter forsøg på afsendelse. Her er der med blot få klik adgang til at rette fejlen direkte i dokumentet, uden at starte forfra. Se hvordan det ser ud for begge parter her.

Alt dette sker inden, fakturaen lander i jeres godkendelsesflow, hvilket betyder, at alle fakturaer altid opfylder jeres behov for optimal og effektiv godkendelse.

 

Ingen indhentning af information fra leverandører

Med en optimal proces hvor leverandøren altid selv påfører den nødvendige information, inden fakturaen lander hos jer, sparer I mange ressourcer.

Ved ikke at skulle holde øje med kvaliteten i hvert eneste dokument, og manuelt kontakte kollegaer eller leverandører, får I frigivet en masse tid til værdiskabende arbejde i stedet for.

Med Sproom Verify er intet nyt godt nyt, hvilket vil sige, at I kan fjerne al fokus fra at tjekke op på indholdet af fakturaerne - I får besked, hvis der er noget, I skal forholde jer til.