Sahva

”Før Sproom blev vores indgående fakturaer først håndteret af modtagelse, så skulle de op i økonomi, og så skulle de med post ud til de forskellige afdelinger i hele landet [...]"

Fra 30 dages behandlingstid til under en time

At modtage og behandle mange fakturaer kræver ressourcer – mange ressourcer.
Heldigvis kan en omlægning af fakturamodtagelsen fra analog til elektronisk afhjælpe dette betydeligt.
Hos Sproom har vi hjulpet rigtig mange af landets virksomheder med netop dette – én af dem er Sahva.

Hos Sahva havde man den udfordring, at fakturaerne blev modtaget centralt, men skulle behandles lokalt i de enkelte afdelinger rundt om i landet. Dette affødte en lang og ressourcekrævende behandlingsproces, som kunne gøre det udfordrende at tilgodese de leverandører med kortest betalingsfrist.

Controller ved Sahva, Bjarne Duun, udtaler;

 ”Før Sproom blev vores indgående fakturaer først håndteret af modtagelse, så skulle de op i økonomi, og så skulle de med post ud til de forskellige afdelinger i hele landet. Vores store udfordring var denne decentrale modtagelse. Før Sproom kunne faktura-håndteringen tage alt mellem 4-30 dage, hvilket var en udfordring, når man har leverandører med 14 dages betalingsbetingelser. Efter Sproom kan vi stå med en faktura i hånden, som vi skal have betalt i dag, og få den godkendt inden for et minut. Resultatet er, at vi har øget vores muligheder for at udnytte kontantrabatter fra leverandørerne betragteligt. ”

Frigjort tid

Overgangen har resulteret i frigjort tid til mere værdiskabende processer hos Sahva. 

”Efter Sproom er hele vores kreditordel blevet meget nemmere og hurtigere at håndtere. Vi har nu fået frigjort ressourcer som bruges til at optimere andre procedurer og igangsætte nye projekter. Desuden er vores leverandørsamarbejde i allerhøjeste grad blevet optimeret”, siger Bjarne Duun.

 Via en udbyder som Sproom undgår man at skulle tage sig af det tekniske og det kommunikative, og man opnår en høj aktiveringsgrad blandt sine leverandører.

Han fortsætter; 

”Med Sproom har vi ikke skulle bygge en masse eller ændre noget i vores systemer. Andre udbydere havde lange tekniske forklaringer på alt – men med Sproom har det bare været super nemt. Og så synes vores leverandører i øvrigt også, at Sproom er nemt at bruge”.

Det behøver ikke være et stort projekt

Det at følge op på leverandøren, kontakte ham, spørge ind til hans tekniske udgangspunkt og hjælpe ham i gang med at sende elektroniske fakturaer via et gratis værktøj giver rigtig god goodwill hos leverandørerne. Det skaber et billede af en professionel virksomhed, der tager sine leverandører alvorligt.

”Leverandøraktivering gennem Sproom kunne ikke være lettere. De var klar med det samme og stod for indhentning af lister samt opkald – noget vi ikke umiddelbart havde tid eller ressourcer til. Vi var bare glade for, at nogen ville gøre det for os. Lige så snart vi havde skrevet under, fik vi tildelt en kontaktperson, som hele tiden fulgte op på os, holdt os i hånden gennem processen og som hurtigt svarede på vores spørgsmål. På 4 uger fik vi aktiveret 75 % af vores leverandører. Nu får vi skrevet ind i vores leverandøraftaler, at de skal bruge Sproom”, konstaterer Bjarne Duun.

 

 

sahva

 

Sahva A/S
Grundlagt 1872
Branche: Service

www.sahva.dk