Atea

”Før Sproom scannede vi alle indgående fakturaer – det tog en hulens masse tid og vi manglede ofte bilag [...]"

Færre ressourcer! Ingen scanning! Større udbytte!

 ”Før Sproom scannede vi alle indgående fakturaer – det tog en hulens masse tid og vi manglede ofte bilag. Med Sproom undgår vi scanning og sparer derved tid og kan bruge vores tid på andre mere værdiskabende opgaver.”Rune Nielsen, Accounts Payable Manager.

De fleste virksomheder kender det. At modtage, registrere og behandle fakturaer kræver tid. Tid der i stedet kan bruges på betydeligt bedre formål, som i sidste ende kan være afgørende for, om en virksomhed er effektiv og dymamisk. I Sproom vil vi rigtig gerne hjælpe andre virksomheder med at spare den dyrebare tid, så der er styr på fakturaer og bilag og plads til at tænke på andre værdiskabende opgaver. En af vores tilfredse kunder er ATEA.

 

Værdiskabende Tid

Før Sproom modtog ATEA over 3.000 fakturaer via PDF og post hver måned. De havde derfor en stor udfordring med bilag der blev væk og var forsinkede, samt et generelt højt forbrug af ressourcer ved at modtage, scan­ne og verificere bilag. Om det udtaler Rune Nielsen:

”Efter Sproom er datakvaliteten forbedret betydeligt og indgående fakturaer og bilag går ikke længere tabt undervejs. Resultatet er, at vores gennemløbstid er forbedret markant. I dag modtager vi 90% af vores fak­turaer elektronisk og både vi og vores leverandører har sparet tid og besvær på fakturahåndtering. Her har Sproom virkelig skabt værdi.”

Netop forbedret gennemløbstid skyldes, at fakturaerne fødes elektronisk og forbliver sådan hele vejen fra leverandør til kunde. Dermed er kvaliteten langt bedre end et scannet dokument, og ingen data mangler. Selve formatet er ikke noget at være bekymret for – uanset hvilket format leverandøren vælger at sende fakturaen i, sikrer Sproom, at ATEA modtager den elektroniske faktura netop, som de ønsker.

 

Aktive leverandører

”Vi fik Sproom til at stå for leverandøraktiveringen og det var så enkelt. Vi skulle blot levere data og sætte vores EAN nummer op – resten klarede Sproom og ingen andre i virksom­heden skulle involveres”, konstaterer Rune Nielsen.

Når virksomheder først er kommet i gang med at benytte Sproom, mener vi ikke, at de bør bruge ressourcer på at aktivere deres leverandører. Rune Nielsen fortæller, at en udfordring har været at forklare leverandørerne, at det er formatet og datakvaliteten der har krav på en EAN-faktura – ikke flot layout. Derfor tilbyder vi at tage os af den proces: ”I løbet af 14 dage havde Sproom ringet til 600 leverandører og aktiveret 65%. Dette havde vi aldrig opnået, hvis vi skulle have gjort det hele selv.”

 

Mere forretning for færre ressourcer

ATEAs primære behov og ønske med elektronisk fakturering er at mindske ressourceindsatsen, hvilket de mener er lykkedes!

”(…) Desuden har vi kunnet fokusere på processer omkring forhåndsgodkend­elser. Antallet af forhåndsgodkendel­ser er på de samme 6 måneder steget fra 0 til 50% (…) I kraft af at ATEAs omsætning vok­ser, får vi flere fakturaer ind – men vi bruger ikke flere ressourcer på at håndtere den ekstra mængde. Det kan vi bl.a. takke Sproom for”, udtaler Rune Nielsen

Vi er glade for at vores intentioner bærer frugt. I Sproom synes vi, at det skal være let at drive forretning. ATEA er blot et af mange eksempler på, at en digitaliseret faktureringsproces er én af de vigtigste nøgler til en glattere og mindre ressourcekrævende drift.

atea

 

Atea A/S
Grundlagt: 1968
Branche: IT

www.atea.dk