Arbejdernes Landsbank

Arbejdernes Landsbank fortsætter digitaliseringen og overgår til fuldt elektronisk kreditor- bogholderi.

         

Elektronisk fakturering til
Arbejdernes Landsbank

       

Arbejdernes Landsbank fortsætter digitaliseringen og overgår til fuldt elektronisk kreditor- bogholderi, hvilket betyder, at al fakturering fremover skal ske elektronisk eller via PBS.

   

For at dette ikke skal være en økonomisk eller ressourcemæssig omkostning for vores leve-randører, har vi indgået en aftale med Sproom, der er Nordens hurtigst voksende fakturapor- tal. Dette giver jer som leverandører mulighed for at sende faktura til os – og til alle jeres øvrige kunder – i elektronisk form, ganske uden omkostninger.

            


Fordelen ved at fakturere elektronisk er:

            

           
  • Færre udgifter – der er ingen papir, porto og print
  •        
  • Lettere arbejdsgange – der opstår færre fejl
  •        
  • Hurtigere godkendelse – og dermed betaling til tiden.
  •    

            


Sproom tilbyder løsninger for virksomheder og foreninger i alle størrelser. Alle kan gratis indtaste, uploade eller automatisere afsendelse via Sproom af op til 3000 fakturaer årligt, og der er hverken abonnement eller binding.

   

Kom i gang på: www.sproom.net


   

Når du er logget på og kommet i "indtast faktura" skal du søge på Arbejdernes Landsbank i det øverste søgefelt, for at få alle felter med.
Hvis I allerede har en løsning til afsendelse af elektroniske fakturaer, skal I benytte:

            

       

EAN 5790001967871 og fakturaformat OIOUBL.

   

   


Købsordrenummer eller rekvisitonsnummer er obligatorisk.

   

Bemærk venligst, at såfremt betaling foretages via PBS, så skal dette fortsætte uændret, og I bedes se bort fra denne skrivelse.
I vil ca. 14 dage efter modtagelse af denne skrivelse blive kontaktet af Sproom med henblik på opfølgning af elektronisk fakturering.

            


    

Med venlig hilsen

       

Arbejdernes Landsbank

       

Bogholderiet